mercoledì 30 dicembre 2009Sottoscrivi con Bloglines


Da la mia poesia in vernacolo:

Sonnu


Sonnu, sonnu;
Nun ti pensu mai lu iornu ni la me menti,
ma la notti…, all’improvvisu…,
arrivi comu nu tradituri,
quannu iu m’aia ripusari.

Mi purti fatti biddi,
mi purti li pinsera di tanti parinti stritti,
e, comu si fussiru ancora vivi,
mi li fa vidiri o mi ci fa parlari
mentri iu tegnu lu cori trimanti nta li manu.

Li fatti tinti mi fa taliari,
ca l’umini cchiù di pansa fannu scantari,
fatti ca turmentanu la menti,
ca dicinu prima di lu timpu,
ch’iddu ca’ avi a capitari lu iornu appressu.

*Si ci pinsu cu attenzioni…. ,
tu mi pari na lorda fattucchiera
ca nun sapi chi diri pi scippari li dinari,
e accussì in capu nu tavulinu , ppi nzirtari la vintura,
stinnicchia ddi carti tutti luidi e purriti
nisciuti di ddu pittu ca pari na brivatura.

Allura pì nun diri na farfantaria,
picchì vugliu essiri sinceru cu tia;
t’ aiu a diri…: si nun ci fussi tu a prisintariti ni la notti,
chi avessi a fantasticari?
la me vita fossi fatta di nenti o di cosi scunchiuduti. *

Eppirciò.......,
veni quannu tu vò ;
iu sempri cà sugno ad aspittari
picchì cumu nu picciliddu
vulissi cuntinuari ancora a curriri cu tia.

Cumu n’angiuliddu mi vulissi isari a vulari;
a vulari sempri chiù autu.., autu..,autu…;
ghiri sempri chiù luntanu…,luntanu…,luntanu
pi canusciri all’urtimata
(stà farsa ca vaiu cunnucennu tutta na vita).–

Aaronn

Nessun commento: