giovedì 31 dicembre 2009Sottoscrivi con Bloglines


Commento di fine anno :
Buon anno
A li lunghi e a li curti,
a chiddi ca di st'annu nun'annu caputu nenti,
a tutti li pulitici ca hannu fattu arridiri a li genti,
a li iudici ca scoppulanu sintenzi
senza aviri caputu un cazzu .
Buon annu a tutti quanti,
a li puviriddi
ca tali rimanirannu lu iornu apprissu,
ppi chi sulu ni lu sonnu punnu arricchiri
e scurdari
ca la guerra ni stu munnu
è fatta sulu ppi iddi.
Bon'annu a li scimuniti,
a chiddi c'ammazzanu li nn'uccenti senza virsu.
Bon'annu a cu nun ci ni futti nenti,
a chiddi ca fannu pigliari lu cumannu a li putenti,
mentri tutti lantri?
tutti l’antri;...cuntanu li sordi
e.....fannu facci bedda sulu a li griddi.

(Ca Diu ni pirdunassi a tutti quanti.)

Aaronn

Nessun commento: