martedì 1 giugno 2010


Sottoscrivi con Bloglines

Traviata : Dalle liriche in vernacolo.-
1 GIUGNO 2010

TraviataAttia, ma nun ti si stancatu

di ripassari sta to vita ?

Cunvingiti,……..nun essiri tistardu,

picchì lu to passatu

oramai lu tempu l’ha lassatu ni la via.

Eppirciò, pensa a lu prisenti.Taliati ni lu puzzu di la to cuscenza

E dumannaci ….cu si ora ,…

chi valuri avi ni sta terra la to prisenza

e si lu cuntu nun ti torna;

Vidi di mettiri rimediu a sta mancanza.

Nun lassari ca na traviatametti scuru darrè di tia,

nun lassari ca t’ammu a pinsari

sulu dde na fotografia;

pirsuaditi, ca si c’è na cosa cavi valuri ni sta vita

è : lassari lu sciaguru.....

ca resta di l’omini veri ni chista terra.


Aaronn

Nessun commento: